Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2009

#03

2009


Artist: Simian Mobile Disco

Album : Temporary Pleasuresjukebox of the year plays: "Audacity of Huge"00's


Artist : The White Stripes

Album : Elephant


[2003]

jukebox of the decade plays: "Seven Nation Army"

Δεν υπάρχουν σχόλια: