Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2008

Mama Afrika" I will sing until the last day of my life "


Miriam Makeba collapsed on stage, at the end of her set, after singing Pata Pata..


Δεν υπάρχουν σχόλια: