Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου 2008

old blue eyes
" I have taken roads that I wished I had not traveled on. And I'm traveling on some pretty exciting ones, too. "

Paul Newman (1925 - 2008 )

Δεν υπάρχουν σχόλια: